telefoon 0251 - 315902

Klomp advies

Controle

De bepalingen binnen cao’s veranderen voortdurend. Het bijhouden hiervan zou u veel tijd kosten. Daarom doen wij dit graag voor u (CAOnet). Dit geldt ook voor de gegevensaanlevering en controle op naleving van de bedrijfstakeigen regelingen. Zo vormen uw salarissen en premies voor sociale en pensioenfondsen altijd een veilig geheel.

Zodra een ondernemer zijn eerste werknemer in dienst neemt, krijgt hij te maken met een groot aantal administratieve regelingen en verplichtingen. Als bij de uitvoering hiervan fouten worden gemaakt, kan dit ernstige consequenties hebben.

 

Soepel en controleerbaar De werkgever en de werknemer zijn verplicht een aantal administratieve verplichtingen in acht te nemen. Onze salarisspecialisten kunnen u hierbij van A tot Z adviseren en begeleiden.
Uw voordelen:
  • Soepel verloop heffingen en invordering
  • Kwaliteit verzekerd; gevrijwaard van onnodige kostenposten
  • Controle op naleving mogelijk door Belastingdienst en pensioenfondsen
  • Tijdige en correcte betaling van uw medewerkers
  • U bepaalt zelf in hoeverre u uw salarisadministratie uitbesteedt